ლევან გრიგოლის ძე დადიანი (ლევან V დადიანი) + მართა ზურაბის ას. წერეთელი

გრიგოლ კაციას ძე დადიანი
17701804
Нина Георгиевна Багратион-Грузинская
ნინო გიორგის ას. ბაგრატიონი
17721847

ზურაბ ქაიხოსროს ძე წერეთელი
17471823
ზურაბ ქაიხოსროს ძე წერეთელი
Зураб Кайхосрович Церетели
დაიბადა 1747
გარდაიცვალა 1823 (ასაკი 76)

თამარ გიორგის ას. დადიანი
1823
ლევან გრიგოლის ძე დადიანი
17931846
მართა ზურაბის ას. წერეთელი
1839
5 შვილი
დავით ლევანის ძე დადიანი | Давид Леванович Дадиани
დავით ლევანის ძე დადიანი
18121853
გენერალი გრიგოლ ლევანის ძე დადიანი (კოლხიდელი) | Генерал-лейтенант, светлейший князь Григорий Дадиани
გრიგოლ ლევანის ძე დადიანი
18141901
ნინო ლევანის ას. დადიანი
18161886
ნინო ლევანის ას. დადიანი
Нино Левановна Дадиани (княжна)
დაიბადა 1816 23
გარდაიცვალა 1886 (ასაკი 70)

კონსტანტინე (წიწა) დადიანი. Константин (Цица) Дадиани. Konstantin (Tsitsa) Dadiani
კონსტანტინე (წიწა) ლ ძ დადიანი
18191889
ეკატერინე (პუპი) ლ ა დადიანი
18211858
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ჯვარისწერა

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 3 მაი 2019 - 11:31:07

შემსრულებელი: Genealogy