იესე ოტიას ძე ჯაფარიძე + მართა დავითის ას.

იესე ოტიას ძე ჯაფარიძე
მართა დავითის ას. …
1 Child
Окропир Иесеевич Джапаридзе
1860
Family Group Information
Marriageyes

Last change 17 October 2020 - 02:59:23

by: Genealogy