გრიგოლ იესეს ძე ღვინეფაძე აზნაური + გულქან ბიჭიას ას. გოგოლაშვილი

გრიგოლ იესეს ძე ღვინეფაძე
1811
გულქან ბიჭიას ას. გოგოლაშვილი
No children
Family Group Information
Marriageyes

Last change 17 October 2020 - 02:37:13

by: Genealogy