აზნ. აფრასიონ ერისთავი (რაჭა) + ფეშტევან ვახუშტის ას.

აფრასიონ ერისთავი (რაჭა)
ფეშტევან ვახუშტის ას. …
No children
Family Group Information
Marriageyes

Last change 14 October 2020 - 18:04:38

by: Genealogy