ჯიმშერ როშაქის ძე ჩოლოყაშვილი + ? ამირანდოს ას. ამილახვარი

ჯიმშერ როშაქის ძე ჩოლოყაშვილი
? ამირანდოს ას. ამილახვარი
შვილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინება

უახლესი ცვლილებები 11 დეკემბერი 2012 - 16:43:16