ასლამაზ დავითის ძე დავითიშვილი + უცნობია


დავით დავითიშვილი
უცნობია …
ასლამაზ დავითის ძე დავითიშვილი
უცნობია …
2 Children
ივანე ასლამაზის ძე დავითიშვილი
ლუარსაბ ასლამაზის ძ დავითიშვილი
Family Group Information
Marriageyes

Last change 12 March 2020 - 18:13:49

by: Genealogy