Ivan Pavlovich Kutaysov + Elizaveta Dmitrievna Shepeleva


Иван Павлович Кутаисов
Ivan Pavlovich Kutaysov
18031868
Elizaveta Dmitrievna Shepeleva
18121839
No children
Family Group Information
Marriageyes

Last change 14 October 2015 - 17:45:42

by: Georgian Nobility