ლევან მანუჩარის ძე დადიანი (სამეგრელოს მთავარი ლევან II) + ნესტან-დარეჯან ჭილაძე

5 შვილი
მანუჩარ ლევანის ძე დადიანი
1640
ალექსანდრე ლევანის ძე დადიანი
1657
Гул Леванович Дадиани
ზირა ლევანის ას. დადიანი
ზილიხანა ლევანის ას. დადიანი | Зилихана дочь Левана Дадиани
ზილიხანა ლევანის ას. დადიანი
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

უახლესი ცვლილებები 3 ოქტომბერი 2013 - 21:02:38

შემსრულებელი: Georgian Nobility