Akaki son of Platon Shervashidze + Dzadzu daughter of Dzvadzvala Emukhvari


Family Group Information
Marriageyes

Last change 13 September 2013 - 15:35:25

by: Georgian Nobility