ბერი კაციას ძე წულუკიძე (დიდი თავადი, ქუთაისის მოურავი, სარდალ-ბოქაულთუხუცესი) + გულქან ლორთქიფანიძე

კაცია ხოსიას ძე წულუკიძე
Неизвестна …
Неизвестна
გარდაიცვალა კი

3 შვილი
სიმონ წულუკიძე
ქაიხოსრო წულუკიძე
ხვარამზე წულუკიძე
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ჯვარისწერა

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 28 აპრილი 2019 - 08:17:56

შემსრულებელი: Genealogy