კონსტანტინე დემეტრეს (დიმიტრის) ძე ბაგრატიონი (ერთიანი საქართველოს ბოლო მეფე კონსტანტინე II) + თამარ (დედოფალი)

დემეტრე ა ძ ბაგრატიონი
1453
გულშარ …
გულშარ
Гульшар
გარდაიცვალა კი

11 შვილი
დემეტრე ბაგრატიონი
ვახტანგ ბაგრატიონი
ალექსანდრე ბაგრატიონი
1556
თარგამოს ბაგრატიონი
გულიშარ ბაგრატიონი
მართა ბაგრატიონი
ასტანდარ ბაგრატიონი
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

უახლესი ცვლილებები 8 მაი 2013 - 17:51:46

შემსრულებელი: Georgian Nobility