Ivan Meshchersky + Nadezhda Nikolaevna Bagration-Gruzinskaya

Светлейший князь Грузинский Николай Ильич
N s o I Bagration-Gruzinsky
18441916
Maria Mikhailovna Katenina
1910
No children
Family Group Information
Marriageyes

Restriction
Show to visitors

Last change 8 May 2019 - 08:08:10

by: Genealogy