ალექსი გაბრიელის ძე ქავთარაძე + ვერა ნიკოლოზის ას. ვენიერი

ნიკოლოზ პეტრეს ძე ვენიერი
ქეთევან ( ი ა სუმბათაშვილი
1810
Генерал от инфантерии Алексей Каватарадзе. ინფანტერიის გენერალი ალექსი ქავთარაძე
ალექსი გაბრიელის ძე ქავთარაძე
18211907
Генерал от инфантерии Алексей Каватарадзе. ინფანტერიის გენერალი ალექსი ქავთარაძე
ალექსი გაბრიელის ძე ქავთარაძე
Алексей Гаврилович Кавтарадзе
დაიბადა 1821
გარდაიცვალა 21 ოქტომბერი 1907 (ასაკი 86)

ვერა ნიკოლოზის ას. ვენიერი
1828
4 შვილი
ალექსანდრე ალექსის ძე ქავთარაძე
1858
ნიკოლოზ ალექსის ძე ქავთარაძე
18611931
ნიკოლოზ ალექსის ძე ქავთარაძე
Николай Алексеевич Кавтарадзе
დაიბადა 22 სექტემბერი 1861 40 33
გარდაიცვალა 1931 (ასაკი 69)

ელენე ალექსის ას. ქავთარაძე
1866
ელენე ალექსის ას. ქავთარაძე
Елена Алексеевна Кавтарадзе
დაიბადა 5 მაი 1866 45 38
გარდაიცვალა კი

პავლე ალექსის ძე ქავთარაძე
1872
პავლე ალექსის ძე ქავთარაძე
Павел Алексеевич Кавтарадзе
დაიბადა 17 აპრილი 1872 51 44
გარდაიცვალა კი

მონაცემები ოჯახის შესახებ
ჯვარისწერა

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 26 ნოემბერი 2020 - 15:39:46

შემსრულებელი: Genealogy