ზურაბ ნუგზარის ძე ერისთავი (არაგვის) + ნესტან-დარეჯან თეიმურაზის ას. ბაგრატიონი (კახეთი) (იმერეთის დედოფალი)

ნუგზარ ერისთავი (არაგვის)
მარიამ ომანის ას. ჩოლოყაშვილი
შვილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

უახლესი ცვლილებები 14 მარტი 2013 - 17:16:44

შემსრულებელი: Georgian Nobility