პაატა ბესპაზის ძე ჭავჭავაძე + პელაგია (მარიამ) მელქისედეკის ას. ანდრონიკაშვილი

ბესპაზ ფარემუზის ძე ჭავჭავაძე
Неизвестна …
Неизвестна
გარდაიცვალა კი

მელქისედეკ პ ძ ანდრონიკაშვილი
Неизвестно …
Неизвестно
გარდაიცვალა კი

პაატა ბესპაზის ძე ჭავჭავაძე
1771
პელაგია ( მ ა ანდრონიკაშვილი
17711830
6 შვილი
მაკრინე პაატას ას. ჭავჭავაძე
17921872
მაკრინე პაატას ას. ჭავჭავაძე
Макрине Паатовна Чавчавадзе
დაიბადა 1792 21 21
გარდაიცვალა 1872 (ასაკი 80)

სიმონ პაატას ძე ჭავჭავაძე
18021827
სიმონ პაატას ძე ჭავჭავაძე
Симон Паатович Чавчавадзе
დაიბადა 1802 31 31
გარდაიცვალა 1827 (ასაკი 25)

ალექსანდრე პაატას ძე ჭავჭავაძე
18081838
გრიგოლ პაატას ძე ჭავჭავაძე
18111852
გრიგოლ პაატას ძე ჭავჭავაძე
Григорий Паатович Чавчавадзе
დაიბადა 1811 40 40
გარდაიცვალა 1852 (ასაკი 41)

გარსევან პაატას ძე ჭავჭავაძე
18161847
გარსევან პაატას ძე ჭავჭავაძე
Гарсеван Паатович Чавчавадзе
დაიბადა 1816 45 45
გარდაიცვალა 1847 (ასაკი 31)

იოსებ პაატას ძე ჭავჭავაძე
18181828
იოსებ პაატას ძე ჭავჭავაძე
Иосиф Паатович Чавчавадзе
დაიბადა 1818 47 47
გარდაიცვალა 1828 (ასაკი 10)

მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 7 ივლისი 2014 - 10:36:19

შემსრულებელი: matvey7788