გორჯასპი გივის ძე ნათალიშვილი (აზნაური) + გულქან (გუქა) დიმიტრის ას. ორბელიანი

დიმიტრი ელიზბარის ძე ორბელიანი
1777
თამარ ამირინდოს ას. ამილახვარი
2 შვილი
დავით გორჯასპის ძე ნათალიშვილი
ნინო გორჯასპის ას. ნათალიშვილი
1866
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 31 ივლისი 2019 - 09:07:57

შემსრულებელი: Genealogy