დიმიტრი
ნიკოლოზის ძე
ჯორჯაძე
პოლკოვნიკი
თავადი (კახეთი)

კომენტარები

ka    ru