კონსტანტინე
ლევანის ძე
გელოვანი
პოლკოვნიკი
თავადი (სამეგრელოს სამთავრო)
კონსტანტინე (კოწია) გელოვანის გენეალოგია, ნათესავები

კომენტარები

ka    ru