პორუჩიკი | Поручики | First lieutenant


Общее примечание პორუჩიკი | Поручики | First lieutenant
Последнее изменение 4 декабря 2016 - 10:28:27

Исполнитель: Genealogy
Ограниченный доступ
Показывать посетителям

 
Имя (имена) Фамилия GIVN SURN Кекуле-номер SOSA Рождение SORT_BIRT Место NCHI Смерть SORT_DEAT Возраст AGE Место Последнее изменение CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Иван Георгиевич Абашидзе
ივანე გიორგის ძე აბაშიძე (თავადი)
Ivan son of George Abashidze
Иван ГеоргиевичAAAAАбашидзеАбашидзеAAAAИван Георгиевич 01799237831422000186224013241576323010  MYESYESR
Теймураз Симонович Агиашвили (князь)
თეიმურაზ სიმონის ძე აგიაშვილი (თავადი)
Теймураз СимоновичAAAAАгиашвилиАгиашвилиAAAAТеймураз Симонович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Амириндо Амириндович Амилахвари
ამირანდო ამირანდოს ძე ამილახვარი
ამირინდო ამირანდოს ძე, ამირიდონ,
Amirindo son of Amirindo Amilakhvari
Амириндо АмириндовичAAAAАмилахвариАмилахвариAAAAАмириндо Амириндович 09 июля 184823962181705512 ноября 188624102231323814005  MYESYES 
Георгий Иванович Амилахвари
გიორგი ივანეს ძე ამილახვარი (თავადი)
George son of Ivan Amilakhvari
Георгий ИвановичAAAAАмилахвариАмилахвариAAAAГеоргий Иванович 03 января 185924000481600019252424334946524104  MYESY100 
Николай Георгиевич Амилахвари
ნიკოლოზ გიორგის ძე ამილახვარი (თავადი)
Nikoloz son of Giorgi Amilakhvari
Николай ГеоргиевичAAAAАмилахвариАмилахвариAAAAНиколай Георгиевич 01833239073218600186224013241572910592  MYESYES 
Соломон Зазаевич Амирэджиби
სოლომონ ზაზას ძე ამირეჯიბი
Solomon son of Zaza Amirejibi
Соломон ЗазаевичAAAAАмирэджибиАмирэджибиAAAAСоломон Зазаевич 0предполагаемо 17762369913 1118202385983199 -1  MYESYES 
Димитрий (Дмитрий) Иванович Андроникашвили
დიმიტრი ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი
Димитрий (Дмитрий) ИвановичAAAAАндроникашвилиАндроникашвилиAAAAДимитрий (Дмитрий) Иванович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Димитрий Иосифович Андроникашвили
დიმიტრი იოსების ძე ანდრონიკაშვილი
Dimitri son of Joseph Andronikashvili
Димитрий ИосифовичAAAAАндроникашвилиАндроникашвилиAAAAДимитрий Иосифович 0предполагаемо 18592400228 0019142420316105 -1  MYESYESR
Михаил Иванович Андроникашвили
მიხეილ ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი
Mikhail son of Ivan Andronikashvili
Михаил ИвановичAAAAАндроникашвилиАндроникашвилиAAAAМихаил Иванович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Спиридонович Андроникашвили
ნიკოლოზ სპირიდონის ძე ანდრონიკაშვილი
Nikoloz (Nicholas) son of Spiridon Andronikashvili (prince)
Nikolay Andronikov
Николай СпиридоновичAAAAАндроникашвилиАндроникашвилиAAAAНиколай Спиридонович 0предполагаемо 18592400228 0019142420316105 -1  MYESYESR
Василий Павлович Асатиани
ვასილ პავლეს ძე ასათიანი
Василий ПавловичAAAAАсатианиАсатианиAAAAВасилий Павлович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Андреевич Ахвледиани (дворянин)
ალექსანდრე ანდრიას ძე ახვლედიანი (აზნაური)
Александр АндреевичAAAAАхвледианиАхвледианиAAAAАлександр Андреевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Арчил Николаевич Багратион-Давиташвили
არჩილ ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ-დავითაშვილი
Archil son of Nikoloz Bagration-Davitashvili
Арчил НиколаевичAAAAБагратион-ДавиташвилиБагратион-ДавиташвилиAAAAАрчил Николаевич 0188224086291370019582436387617627758  MYESY100R
Давид Георгиевич Багратион-Мухранский
დავით გიორგის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი
David son of Giorgi Bagration of Mukhrani
Давид ГеоргиевичAAAAБагратион-МухранскийБагратион-МухранскийAAAAДавид Георгиевич 0187724068031424419402429812796323009  MYESY100 
Константин Александрович Багратион-Мухранский
კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი
Konstantin Aleksandrovich Bagration of Mukhrani (prince)
Константин АлександровичAAAAБагратион-МухранскийБагратион-МухранскийAAAAКонстантин Александрович 0188924111861302219 мая 19152420637103269633  MYESYES 
Константин Иосифович Бакрадзе (дворянин)
კონსტანტინე იოსების ძე ბაქრაძე (აზნაური)
Константин ИосифовичAAAAБакрадзеБакрадзеAAAAКонстантин Иосифович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Заалович Биланишвили (дворянин)
ნიკოლოზ ზაალის ძე ბილანიშვილი (აზნაური)
Николай ЗааловичAAAAБиланишвилиБиланишвилиAAAAНиколай Заалович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Денисович Ботов
Konstantin Denisovich Botov
Константин ДенисовичAAAAБотовБотовAAAAКонстантин Денисович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Андрей Матвеевич Булигин
Andrey Matveevich Buligin
Андрей МатвеевичAAAAБулигинБулигинAAAAАндрей Матвеевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Александрович Васильев
Mikhail Aleksandrovich Vasilev
Михаил АлександровичAAAAВасильевВасильевAAAAМихаил Александрович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Капо Николаевич Вачнадзе князь
ყაფო ნიკოლოზის ძე ვაჩნაძე თავადი
Капо НиколаевичAAAAВачнадзеВачнадзеAAAAКапо Николаевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Нестор Григорьевич Гардапхадзе (князь)
ნესტორ გრიგოლის ძე გარდაფხაძე
Nestor son of Grigori Gardapkhadze (prince)
Нестор ГригорьевичAAAAГардапхадзеГардапхадзеAAAAНестор Григорьевич 0предполагаемо 18772406803 00перед 19872446979  -1  MY100YESR
Владимир Иессеевич Гвахария
ვლადიმერ იესეს ძე გვახარია
Vladimir son of Iese Gvakharia
Владимир ИессеевичAAAAГвахарияГвахарияAAAAВладимир Иессеевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Матвеевич Гвахария
მიხეილ მათეს ძე გვახარია
Михаил МатвеевичAAAAГвахарияГвахарияAAAAМихаил Матвеевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Бежанович Гогоберидзе
მიხეილ ბეჟანის ძე ღოღობერიძე
Михаил БежановичAAAAГогоберидзеГогоберидзеAAAAМихаил Бежанович 0предполагаемо 18602400593 00между 1910 и 19202420681109 -1  MYESYESR
Владимир Петрович Греслер
Vladimir Petrovich Gresler
Владимир ПетровичAAAAГреслерГреслерAAAAВладимир Петрович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Георгиевич Гургенидзе
ნიკოლოზ გიორგის ძე გურგენიძე
Николай ГеоргиевичAAAAГургенидзеГургенидзеAAAAНиколай Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Вахтангович Гуриели (князь)
დავით ვახტანგის ძე გურიელი
Давид ВахтанговичAAAAГуриелиГуриелиAAAAДавид Вахтангович 01802237940921700185623991321635419723  MYESYES 
Малакия Кайхосрович Гуриели (князь)
მალაქია ქაიხოსროს ძე გურიელი
Малакия КайхосровичAAAAГуриелиГуриелиAAAAМалакия Кайхосрович 0предполагаемо 18212386349 00перед 19312426525  -1  MY100YES 
Арчил Давидович Дадиани (князь)
არჩილ დავითის ძე დადიანი (თავადი)
Арчил ДавидовичAAAAДадианиДадианиAAAAАрчил Давидович 01798237794922100перед 19082418124  -1  MYESYESR
Георгий Вамехович Дадиани (князь)
Giorgi Vamekhovich Dadiani (prince)
Георгий ВамеховичAAAAДадианиДадианиAAAAГеоргий Вамехович 0предполагаемо 18432394384 00перед 19532434561  -1  MY100YES 
Давид Платонович Дадиани (князь)
დავით პლატონის ძე დადიანი
David son of Platon Dadiani
Давид ПлатоновичAAAAДадианиДадианиAAAAДавид Платонович 0189424130121250019142420316105207304  MYESYESR
Дмитрий Георгиевич Дадиани (князь)
დიმიტრი გიორგის ძე დადიანი (თავადი)
Дмитрий ГеоргиевичAAAAДадианиДадианиAAAAДмитрий Георгиевич 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Элизбар Манучарович Дадиани (князь)
ელიზბარ მანუჩარის ძე დადიანი
Элизбар МанучаровичAAAAДадианиДадианиAAAAЭлизбар Манучарович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Михаил Заалович Джакели (дворянин)
მიხეილ ზაალის ძე ჯაყელი (აზნაური)
Михаил ЗааловичAAAAДжакелиДжакелиAAAAМихаил Заалович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Соломонович Джапаридзе
ნიკოლოზ სოლომონის ძე ჯაფარიძე
Николай СоломоновичAAAAДжапаридзеДжапаридзеAAAAНиколай Соломонович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Ростом Давидович Джорджадзе (князь)
როსტომ დავითის ძე ჯორჯაძე (თავადი)
Ростом ДавидовичAAAAДжорджадзеДжорджадзеAAAAРостом Давидович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Дмитриевич Диасамидзе
დავით დიმიტრის ძე დიასამიძე
Давид ДмитриевичAAAAДиасамидзеДиасамидзеAAAAДавид Дмитриевич 01799237831422022184923965761705018262  MYESYESR
Николай Александрович Енгалычев (князь)
Nikolay Aleksandrovich Engalychev (prince)
Николай АлександровичAAAAЕнгалычевЕнгалычевAAAAНиколай Александрович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Дмитрий Васильевич Ерославлев
Dmitry Vasilevich Eroslavlev
Дмитрий ВасильевичAAAAЕрославлевЕрославлевAAAAДмитрий Васильевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Баграт Георгиевич Жгенти (дворянин)
ბაგრატ გიორგის ძე ჟღენტი (აზნაური)
Баграт ГеоргиевичAAAAЖгентиЖгентиAAAAБаграт Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Симонович Имнадзе
კონსტანტინე სიმონის ძე იმნაძე
Константин СимоновичAAAAИмнадзеИмнадзеAAAAКонстантин Симонович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Иесеевич Иоселиани (дворянин)
კონსტანტინე იესეს ძე იოსელიანი (აზნაური)
Константин ИесеевичAAAAИоселианиИоселианиAAAAКонстантин Иесеевич 0 0 00 0  -1  MYESYES 
Георгий Михайлович Кавтарадзе
გიორგი მიხეილის ძე ქავთარაძე
Георгий МихайловичAAAAКавтарадзеКавтарадзеAAAAГеоргий Михайлович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Теймуразович Кавтарадзе
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე ქავთარაძე
Константин ТеймуразовичAAAAКавтарадзеКавтарадзеAAAAКонстантин Теймуразович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Димитриевич Калатозишвили
ივანე დიმიტრის ძე კალატოზიშვილი
Иван ДимитриевичAAAAКалатозишвилиКалатозишвилиAAAAИван Димитриевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Николаевич Каминский
Aleksandr Nikolaevich Kaminsky
Александр НиколаевичAAAAКаминскийКаминскийAAAAАлександр Николаевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Нестор Григорьевич Канделаки
ნესტორ გრიგოლის ძე კანდელაკი
Нестор ГригорьевичAAAAКанделакиКанделакиAAAAНестор Григорьевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван (Иоанн) Паатович Карумидзе (дворянин)
ივანე (იოანე) პაატას ძე ქარუმიძე (აზნაური)
Ivan (Ioanne) son of Paata Karumidze (noble)
Иван (Иоанн) ПаатовичAAAAКарумидзеКарумидзеAAAAИван (Иоанн) Паатович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Спиридон Иосифович Кебадзе
სპირიდონ იოსების ძე ქებაძე
Спиридон ИосифовичAAAAКебадзеКебадзеAAAAСпиридон Иосифович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Владимир Ростиславович Кизельбаш
Vladimir Rostislavovich Kizelbash
Владимир РостиславовичAAAAКизельбашКизельбашAAAAВладимир Ростиславович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Соломонович Кончошвили
Давид Соломонович Кончуев
დავით სოლომონის ძე კონჭოშვილი
Давид СоломоновичAAAAКончошвилиКончошвилиAAAAДавид Соломонович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Степан Григорьевич Курашвили
სტეფანე გრიგოლის ძე ყურაშვილი
Степан ГригорьевичAAAAКурашвилиКурашвилиAAAAСтепан Григорьевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Шалва Лукич Кутателадзе
შალვა ლუკას ძე ქუთათელაძე
Шалва ЛукичAAAAКутателадзеКутателадзеAAAAШалва Лукич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Василий Дмитриевич Лебедев-Драевский
Василий Дмитриевич Лебедевич-Драевский
Vasily Dmitrievich Lebedev-Draevsky
Василий ДмитриевичAAAAЛебедев-ДраевскийЛебедев-ДраевскийAAAAВасилий Дмитриевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Валериан Порфирович Лоладзе
ვალერიან პორფირეს ძე ლოლაძე
Valerian son of Porfir Loladze
Валериан ПорфировичAAAAЛоладзеЛоладзеAAAAВалериан Порфирович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий Ростомович Лордкипанидзе
გიორგი როსტომის ძე ლორთქიფანიძე
Георгий РостомовичAAAAЛордкипанидзеЛордкипанидзеAAAAГеоргий Ростомович 0предполагаемо 18202385983 33перед 19302426160  -1  MY100YESR
Илья Логинович Манзей
Ilia Loginovich Manzei
Илья ЛогиновичAAAAМанзейМанзейAAAAИлья Логинович 017882374296231008 марта 187324052261458531112  MYESYESR
Константин Андреевич Марджанишвили
კონსტანტინე ანდრიას ძე მარჯანიშვილი
Константин АндреевичAAAAМарджанишвилиМарджанишвилиAAAAКонстантин Андреевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий Ревазович Мачабели
გიორგი რევაზის ძე მაჩაბელი
Георгий РевазовичAAAAМачабелиМачабелиAAAAГеоргий Ревазович 0188924111861300019542434926656523740  MYESY100R
Лука Яковлевич Мачавариани
ლუკა იაკობის ძე მაჭავარიანი
Luka son of Iakob (Yakov) Machavariani
Лука ЯковлевичAAAAМачаварианиМачаварианиAAAAЛука Яковлевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Савельевич Микеладзе
ივანე სავლეს ძე მიქელაძე
Иван СавельевичAAAAМикеладзеМикеладзеAAAAИван Савельевич 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Давид Ильич Мурванишвили (дворянин)
დავით ილიას ძე მურვანიშვილი (აზნაური)
Давид ИльичAAAAМурванишвилиМурванишвилиAAAAДавид Ильич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай (Нико) Георгиевич Мхеидзе
ნიკოლოზ (ნიკო) გიორგის ძე მხეიძე
Николай (Нико) ГеоргиевичAAAAМхеидзеМхеидзеAAAAНиколай (Нико) Георгиевич 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Александр Иосифович Наморадзе
ალექსანდრე იოსების ძე ნამორაძე
Александр ИосифовичAAAAНаморадзеНаморадзеAAAAАлександр Иосифович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Антон Романович Нацвлишвили (дворянин)
ანტონ რომანის ძე ნაცვლიშვილი (აზნაური)
Антон РомановичAAAAНацвлишвилиНацвлишвилиAAAAАнтон Романович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Павлович Николский
Nikolay son of Pavel Nikolsky
Николай ПавловичAAAAНиколскийНиколскийAAAAНиколай Павлович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Григорий Константинович Орбелиани
Гиго Константинович
გრიგოლ კონსტანტინეს ძე ორბელიანი
Григорий КонстантиновичAAAAОрбелианиОрбелианиAAAAГригорий Константинович 0предполагаемо 18302389636 00перед 19402429812  -1  MY100YES 
Константин Иосифович Орбелиани
კონსტანტინე იოსების ძე ორბელიანი
Константин ИосифовичAAAAОрбелианиОрбелианиAAAAКонстантин Иосифович 0предполагаемо 17902375027 33перед 19002415203  -1  MYESYESR
Николай Мамукович Орбелиани
ნიკოლოზ მამუკას (მაკარის) ძე ორბელიანი
Николай МамуковичAAAAОрбелианиОрбелианиAAAAНиколай Мамукович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Иван Бессарионович Оситашвили (дворянин)
ივანე ბესარიონის ძე ოსიტაშვილი (აზნაური)
Иван БессарионовичAAAAОситашвилиОситашвилиAAAAИван Бессарионович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Симон (Свимон) Георгиевич Палавандишвили
სიმონ (სვიმონ) გიორგის ძე ფალავანდიშვილი
Simon (Svimon) son of George Palavandishvili
Симон (Свимон) ГеоргиевичAAAAПалавандишвилиПалавандишвилиAAAAСимон (Свимон) Георгиевич 0предполагаемо 18482396210 0019032416298116 -1Saint Petersburg, Russia  MYESYESR
Эстате (Евстафий) Иосифович Пурцеладзе (дворянин)
ესტატე იოსების ძე ფურცელაძე (აზნაური)
Estate son of Joseph Purtseladze (noble)
Эстате (Евстафий) ИосифовичAAAAПурцеладзеПурцеладзеAAAAЭстате (Евстафий) Иосифович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Симонович Семенов (Багратион)
ნიკოლოზ სიმონის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (თავადი სემენოვი რუსეთში)
Nikolay Semenovich Bagration of Mukhrani (Prince Semenov)
Николай СимоновичAAAAСеменов (Багратион)Семенов (Багратион)AAAAНиколай Симонович 0предполагаемо 17202349459 11перед 18302389636  -1  MYESYES 
Константин Дмитриевич Ставраков
Konstantin Dmitrievich Stavrakov
Константин ДмитриевичAAAAСтавраковСтавраковAAAAКонстантин Дмитриевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Захарий Михайлович Сумбаташвили
ზაქარია მიხეილის ძე სუმბათაშვილი (თავადი)
Захарий МихайловичAAAAСумбаташвилиСумбаташвилиAAAAЗахарий Михайлович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Дмитрий Николаевич Сухотин
Dmitry Nikolaevich Sukhotin
Дмитрий НиколаевичAAAAСухотинСухотинAAAAДмитрий Николаевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Евстафий Иосифович Тархан-Моурави (князь)
ესტატე იოსების ძე თარხან-მოურავი (თავადი)
Estate son of Joseph Tarkhan-Mouravi
Евстафий ИосифовичAAAAТархан-МоуравиТархан-МоуравиAAAAЕвстафий Иосифович 0186524024201544419332427256866824836  MYESY100 
Захарий (Заза Евстафий) Соломонович Тархан-Моурави
ზაქარია (ზაზა ესტატე) სოლომონის ძე თარხან-მოურავი
Захарий (Заза Евстафий) СоломоновичAAAAТархан-МоуравиТархан-МоуравиAAAAЗахарий (Заза Евстафий) Соломонович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Иван Соломонович Тархан-Моурави
ივანე სოლომონის ძე თარხან-მოურავი
Иван СоломоновичAAAAТархан-МоуравиТархан-МоуравиAAAAИван Соломонович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Михаил Дмитриевич Тархан-Моурави (князь)
მიხეილ დიმიტრის ძე თარხან-მოურავი (თავადი)
Михаил ДмитриевичAAAAТархан-МоуравиТархан-МоуравиAAAAМихаил Дмитриевич 0предполагаемо 18182385253 00перед 19282425429  -1  MY100YES 
Соломон Давидович Тархан-Моурави (князь)
სოლომონ დავითის ძე თარხან-მოურავი (თავადი)
Соломон ДавидовичAAAAТархан-МоуравиТархан-МоуравиAAAAСоломон Давидович 0предполагаемо 18012379044 88перед 19112419220  -1  MY100YESR
Иосиф Георгиевич Тебиев
Joseph Georgievich Tebiev
Иосиф ГеоргиевичAAAAТебиевТебиевAAAAИосиф Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Андрей Николаевич Узнадзе
ანდრია ნიკოლოზის ძე უზნაძე
Андрей НиколаевичAAAAУзнадзеУзнадзеAAAAАндрей Николаевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Василий Мурзаканович Харадзе
ვასილ მურზაყანის ძე ხარაძე
Василий МурзакановичAAAAХарадзеХарадзеAAAAВасилий Мурзаканович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Леван Хетагури (Хетагуров) (дворянин)
ლევან ხეთაგური (ხეთაგუროვ) (აზნაური)
Levan Khetaguri (Khetagurov) (noble)
ЛеванAAAAХетагури (Хетагуров)Хетагури (Хетагуров)AAAAЛеван 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Арчил Симонович Церетели
არჩილ სიმონის ძე წერეთელი
Archil son of Simon Tsereteli
Арчил СимоновичAAAAЦеретелиЦеретелиAAAAАрчил Симонович 01884240935913500февраль 191424201781053010988  MYESYESR
Ростом Давидович Церетели
როსტომ დავითის ძე წერეთელი (თავადი)
Rostom son of David Tsereteli
Ростом ДавидовичAAAAЦеретелиЦеретелиAAAAРостом Давидович 0предполагаемо 18722404976 00перед 19822445153  -1  MYESYES 
Самсон Димитриевич Церетели
სამსონ დიმიტრის ძე წერეთელი
Samson son of Dimitri Tsereteli
Самсон ДимитриевичAAAAЦеретелиЦеретелиAAAAСамсон Димитриевич 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Симон (Сосико) Димитриевич Церетели
სიმონ (სოსიკო) დიმიტრის ძე წერეთელი
Симон (Сосико) ДимитриевичAAAAЦеретелиЦеретелиAAAAСимон (Сосико) Димитриевич 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Спиридон Андреевич Цотадзе
სპირიდონ ანდრიას ძე ცოტაძე
Спиридон АндреевичAAAAЦотадзеЦотадзеAAAAСпиридон Андреевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин (Котэ) Григорьевич Чавчавадзе
კონსტანტინე (კოტე) გრიგოლის ძე ჭავჭავაძე
Konstantin (Kote) son of Grigori Chavchavadze (prince)
Константин (Котэ) ГригорьевичAAAAЧавчавадзеЧавчавадзеAAAAКонстантин (Котэ) Григорьевич 0183323907321861118542398402165217670  MYESYES 
Роман Александрович Чикоидзе (дворянин)
რომან ალექსანდრეს ძე ჩიკოიძე (აზნაური)
Роман АлександровичAAAAЧикоидзеЧикоидзеAAAAРоман Александрович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Давидович Чхеидзе (дворянин)
ალექსანდრე დავითის ძე ჩხეიძე (აზნაური)
Александр ДавидовичAAAAЧхеидзеЧхеидзеAAAAАлександр Давидович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Давидович Чхеидзе (дворянин)
კონსტანტინე დავითის ძე ჩხეიძე (აზნაური)
Константин ДавидовичAAAAЧхеидзеЧхеидзеAAAAКонстантин Давидович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Иосифович Шаликашвили (князь)
დავით იოსების ძე შალიკაშვილი
David son of Joseph Shalikashvili
Давид ИосифовичAAAAШаликашвилиШаликашвилиAAAAДавид Иосифович 028 июня 18862410086132Tbilisi, Georgia008 августа 19402429850785419764France  MYESY100 
Алы-бей (Александр) сын Бекир-бея Шервашидзе (правитель)
ალექსანდრე (ალი-ბეი) ბექირ-ბეის ძე შერვაშიძე
Алы-бей (Александр) сын Бекир-беяAAAAШервашидзеШервашидзеAAAAАлы-бей (Александр) сын Бекир-бея 0предполагаемо 17872373931 66перед 18972414108  -1  MYESYES 
Юрий Иванович Шереметьевский
Iuri Ivanovich Sheremetevsky
Юрий ИвановичAAAAШереметьевскийШереметьевскийAAAAЮрий Иванович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Евстафьевич Эристави (Ксанский)
"Американец"
ალექსანდრე ესტატეს ძე ერისთავი (ქსნის)
Александр ЕвстафьевичAAAAЭристави (Ксанский)Эристави (Ксанский)AAAAАлександр Евстафьевич 024 декабря 183923930981790030 октября 189924149581195921860  MYESYES 
Евгений Григорьевич Эристави (Ксанский)
ევგენი გრიგოლის ძე ერისთავი (ქსნის)
Евгений ГригорьевичAAAAЭристави (Ксанский)Эристави (Ксанский)AAAAЕвгений Григорьевич 015 мая 184623954321720021 марта 187824070651403111633Moscow, Russia  MYESYES