სამღვდელოება | Духовенство


Shared note სამღვდელოება | Духовенство
Last change 11 July 2018 - 16:32:26

by: Genealogy
Restriction
Show to visitors

 
Given names Surname GIVN SURN Sosa SOSA Birth SORT_BIRT Place NCHI Death SORT_DEAT Age AGE Place Last change CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Абрам (Авраам) Петрович Абазадзе (духовенство)
აბრამ პეტრეს ძე აბაზაძე (სამღვდელოება)
Abram (Abraam) son of Petre (Peter) Abazadze (Priest)
Abram (Abraam) son of Petre (Peter)AAAAAbazadzeAbazadzeAAAAAbram (Abraam) son of Petre (Peter) 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Зураб (Захарий) сын Хахуло Абашидзе
ზურაბ (ზაქარია) ხახულოს ძე აბაშიძე (მღვდელი)
Zurab (Zakharia) son of Khakhulo Abashidze (Priest)
Zurab (Zakharia) son of KhakhuloAAAAAbashidzeAbashidzeAAAAZurab (Zakharia) son of Khakhulo 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Павлович Авалиани (Тюремный священник)
ალექსანდრე პავლეს ძე ავალიანი (ციხის მღვდელი)
Aleksandr son of Pavel Avaliani (Priest)
Aleksandr son of PavelAAAAAvalianiAvalianiAAAAAleksandr son of Pavel 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Тома Такаевич Амилахвари
თომა თაყას ძე ამილახვარი
Тома ТакаевичAAAAАмилахвариАмилахвариAAAAТома Такаевич 0 0 00 0  -1  MYESYES 
Луарсаб Зурабович Ананиашвили (Священник)
ლუარსაბ ზურაბის ძე ანანიაშვილი (მღვდელი)
Luarsab son of Zurab Ananiashvili (Priest)
Luarsab son of ZurabAAAAAnaniashviliAnaniashviliAAAALuarsab son of Zurab 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Самсон Николаевич Анджапаридзе (дворянин)
სამსონ ნიკოლოზის ძე ანჯაფარიძე
Samson son of Nicholas (Nikoloz) Anjaparidze
Samson son of Nicholas (Nikoloz)AAAAAnjaparidzeAnjaparidzeAAAASamson son of Nicholas (Nikoloz) 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Григорий Бесарионович Антадзе дворянин
გრიგოლ ბესარიონის ძე ანთაძე აზნაური
Григорий БесарионовичAAAAАнтадзеАнтадзеAAAAГригорий Бесарионович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николоз Рамазович Антадзе
ნიკოლოზ რამაზის ძე ანთაძე
Николоз РамазовичAAAAАнтадзеАнтадзеAAAAНиколоз Рамазович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Самуил Тариелович Антадзе (духовного звания)
სამუელ ტარიელის ძე ანთაძე (სამღვდელოება)
Samuil son of Tariel Antadze
Samuil son of TarielAAAAAntadzeAntadzeAAAASamuil son of Tariel 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Георгиевич Ахвледиани (Священник)
კონსტანტინე გიორგის ძე ახვლედიანი (მღვდელი)
Konstantin son of George Akhvlediani (Priest)
Konstantin son of GeorgeAAAAAkhvledianiAkhvledianiAAAAKonstantin son of George 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Димитрий Иванович Виноградов (духовного звания)
Dmitry Ivanovich Vinogradov
დიმიტრი ივანეს ძე ვინოგრადოვი
Dmitry IvanovichAAAAVinogradovVinogradovAAAADmitry Ivanovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Димитрий Иванович Гачечиладзе (духовного звания)
დიმიტრი ივანეს ძე გაჩეჩილაძე
Димитрий ИвановичAAAAГачечиладзеГачечиладзеAAAAДимитрий Иванович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Самсон Николаевич Гегечкори (духовного звания)
სამსონ ნიკოლოზის ძე გეგეჭკორი (სამღვდელოება)
Samson son of Nicholas Gegechkori
Samson son of NicholasAAAAGegechkoriGegechkoriAAAASamson son of Nicholas 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Симон Гоголашвили (духовного звания)
სიმონ გოგოლაშვილი (სამღვდელოება)
Simon Gogolashvili
SimonAAAAGogolashviliGogolashviliAAAASimon 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий Иосифович Гоциридзе (Священник)
გიორგი იოსების ძე გოცირიძე (მღვდელი)
George son of Joseph Gotsiridze
George son of JosephAAAAGotsiridzeGotsiridzeAAAAGeorge son of Joseph 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Эгнате (Игнатий) Симонович Диасамидзе (дворянин)
ეგნატე სიმონის ძე დიასამიძე (აზნაური)
Эгнате (Игнатий) СимоновичAAAAДиасамидзеДиасамидзеAAAAЭгнате (Игнатий) Симонович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Лука Васильевич Жордания
ლუკა ვასილის ძე ჟორდანია
Luka son of Vasili Zhordania (Priest)
Luka son of VasiliAAAAZhordaniaZhordaniaAAAALuka son of Vasili 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Евгений Зверев
Evgeni Zverev
EvgeniAAAAZverevZverevAAAAEvgeni 0 0 00 0  -1Tbilisi, Georgia  MYESYESR
Александр Симонович Зедгинидзе (Зедгенидзе) (духовного звания)
ალექსანდრე სიმონის ძე ზედგინიძე (ზედგენიძე) (სამღვდელოება)
Александр СимоновичAAAAЗедгинидзе (Зедгенидзе)Зедгинидзе (Зедгенидзе)AAAAАлександр Симонович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Соломон Павлович Имерлишвили
სოლომონ პავლეს ძე იმერლიშვილი
Соломон ПавловичAAAAИмерлишвилиИмерлишвилиAAAAСоломон Павлович 0 0 00 0  -1Vladivostok, Primorsky krai, Russia  MYESYESR
Исаиа (Исаия) Бессарионович Иоселиани (дворянин)
ისაია ბესარიონის ძე იოსელიანი (მღვდელი)
Isaia son of Besarion Ioseliani (Priest)
Isaia son of BesarionAAAAIoselianiIoselianiAAAAIsaia son of Besarion 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Мелитон Папунович Иоселиани (дворянин)
მელიტონ პაპუნას ძე იოსელიანი (აზნაური)
Мелитон ПапуновичAAAAИоселианиИоселианиAAAAМелитон Папунович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Абрам Георгиевич Кавтарадзе
აბრამ გიორგის ძე ქავთარაძე
Абрам ГеоргиевичAAAAКавтарадзеКавтарадзеAAAAАбрам Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Елисей Онисимович Каландаришвили (духовного звания)
ელისე ონისიმეს ძე კალანდარიშვილი (სამღვდელოება)
Elise son of Onisim Kalandarishvili
Elise son of OnisimAAAAKalandarishviliKalandarishviliAAAAElise son of Onisim 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Свимон Георгиевич Каландаришвили (духовного звания)
სვიმონ გიორგის ძე კალანდარიშვილი (სამღვდელოება)
Svimon son of George Kalandarishvili
Svimon son of GeorgeAAAAKalandarishviliKalandarishviliAAAASvimon son of George 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Дариспан Иванович Канделаки (духовного звания)
დარისპან ივანეს ძე კანდელაკი (სამღვდელოება)
Darispan son of Ivan Kandelaki
Darispan son of IvanAAAAKandelakiKandelakiAAAADarispan son of Ivan 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Ермолай (Ермиле) Лукич Канделаки (духовного звания)
ერმილე ლუკას ძე კანდელაკი (სამღვდელოება)
Ermile son of Luka Kandelaki
Ermile son of LukaAAAAKandelakiKandelakiAAAAErmile son of Luka 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Тадеоз Гаврилович Канделаки (духовного звания)
თადეოზ გაბრიელის ძე კანდელაკი (სამღვდელოება)
Tadeoz son of Gabriel Kandelaki
Tadeoz son of GabrielAAAAKandelakiKandelakiAAAATadeoz son of Gabriel 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Спиридон сын Квирике (Кириак) Коберидзе (духовного звания)
სპირიდონ კვირიკეს (კირიაკის) ძე კობერიძე
Spiridon son of Kvirike (Kiriak) Koberidze
Spiridon son of Kvirike (Kiriak)AAAAKoberidzeKoberidzeAAAASpiridon son of Kvirike (Kiriak) 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Илья Парсаданович Лашхи (духовного звания)
ილია ფარსადანის ძე ლაშხი (სამღვდელოება)
Илья ПарсадановичAAAAЛашхиЛашхиAAAAИлья Парсаданович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван (Иоанн) Бессарионович Лиадзе (Священник Сальянского полка)
იოანე (ივანე) ბესარიონის ძე ლიაძე (სალიანის პოლკის მღვდელი)
Ioann son of Bessarion Liadze (Priest)
Ioann son of BessarionAAAALiadzeLiadzeAAAAIoann son of Bessarion 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иордан Андреевич Ломтадзе (духовного звания)
იორდანე ანდრიას ძე ლომთაძე (სამღვდელოება)
Иордан АндреевичAAAAЛомтадзеЛомтадзеAAAAИордан Андреевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Лука Иесеевич Маградзе
ლუკა იესეს ძე მაღრაძე
Лука ИесеевичAAAAМаградзеМаградзеAAAAЛука Иесеевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Никифор Мамамтавришвили (Священник)
ნიკიფორე მამამთავრიშვილი (მღვდელი)
Nikiphor Mamamtavrishvili (Priest)
NikiphorAAAAMamamtavrishviliMamamtavrishviliAAAANikiphor 0after 1850239694116900before 19602437117  -1  MYESYESR
Иоанн (Иван) Георгиевич Махароблидзе (духовного звания)
იოანე გიორგის ძე მახარობლიძე
Иоанн (Иван) ГеоргиевичAAAAМахароблидзеМахароблидзеAAAAИоанн (Иван) Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Иесеевич Махвиладзе (Священник)
ივანე იესეს ძე მახვილაძე (მღვდელი)
Ivan son of Iese Makhviladze (Georgian priest)
Ivan son of IeseAAAAMakhviladzeMakhviladzeAAAAIvan son of Iese 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Георгиевич Мачавариани
დავით გიორგის ძე მაჭავარიანი
Давид ГеоргиевичAAAAМачаварианиМачаварианиAAAAДавид Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иосиф Бежанович Мачавариани
იოსებ ბეჟანის ძე მაჭავარიანი
Иосиф БежановичAAAAМачаварианиМачаварианиAAAAИосиф Бежанович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Луарсаб Симонович Мегвинетухуцеси (дворянин)
ლუარსაბ სიმონის ძე მეღვინეთუხუცესი (აზნაური)
Luarsab son of Simon Megvinetukhutsesi (Priest)
Luarsab son of SimonAAAAMegvinetukhutsesiMegvinetukhutsesiAAAALuarsab son of Simon 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Антон Медведев
Антон Георгиевич Грузинский
ანტონ მედვედევი
Anton Medvedev
AntonAAAAMedvedevMedvedevAAAAAnton 0estimated 18022379409 00before 19122419585  -1  MYESYES 
Давид Павлович Микеладзе
დავით პავლეს ძე მიქელაძე
Давид ПавловичAAAAМикеладзеМикеладзеAAAAДавид Павлович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Арчил Иосифович Мхеидзе (Священник)
არჩილ იოსების ძე მხეიძე აზნაური
Archil son of Ioseb (Joseph) Mkheidze
Archil son of Ioseb (Joseph)AAAAMkheidzeMkheidzeAAAAArchil son of Ioseb (Joseph) 0estimated 18212386349 11before 19312426525  -1  MYESYESR
Петр Хосиевич Мхеидзе (дворянин)
პეტრე ხოსიას ძე მხეიძე
Петр ХосиевичAAAAМхеидзеМхеидзеAAAAПетр Хосиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Георгиевич Натидзе (духовного звания)
ნიკოლოზ გიორგის ძე ნათიძე
Николай ГеоргиевичAAAAНатидзеНатидзеAAAAНиколай Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Андрия Давидович Николадзе
ანდრია დავითის ძე ნიკოლაძე მღვდელი
Andria Davidovich Nikoladze (Priest)
Andria DavidovichAAAANikoladzeNikoladzeAAAAAndria Davidovich 0about 1830238963618900before 19402429812  -1  MYESYESR
Петр Баакович Пагава (дворянин)
პეტრე ბააკას ძე ფაღავა (აზნაური)
Petre (Peter) son of Baaka Pagava
Petre (Peter) son of BaakaAAAAPagavaPagavaAAAAPetre (Peter) son of Baaka 018212386349198Sachilao, Samegrelo, Georgia00186924038811504817532  MYESYESR
Иван сын Кация Саакадзе (духовного звания)
ივანე კაციას ძე სააკაძე
Иван сын КацияAAAAСаакадзеСаакадзеAAAAИван сын Кация 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Константинович Семич (духовного звания)
Mikhail son of Konstantin Semich
Mikhail son of KonstantinAAAASemichSemichAAAAMikhail son of Konstantin 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Захарий Шиошевич Сидамон-Эристави (Протоиерей)
ზაქარია შიოშის ძე სიდამონ-ერისთავი (დეკანოზი)
Zakharia son of Shiosh Sidamon-Eristavi
Zakharia son of ShioshAAAASidamon-EristaviSidamon-EristaviAAAAZakharia son of Shiosh 01763236516525611183423910971857125932  MYESYES 
Шиош Вахтангович Сидамон-Эристави (Придворный священник царя Георгия XII-го)
შიოშ ვახტანგის ძე სიდამონ-ერისთავი (სამეფო კარის მღვდელი გიორგი 12-ის დროს)
Shiosh son of Vakhtang Sidamon-Eristavi (Priest)
Shiosh son of VakhtangAAAASidamon-EristaviSidamon-EristaviAAAAShiosh son of Vakhtang 0estimated 17232350555 11before 18332390732  -1  MYESYES 
Александр Максимович Сулханишвили (духовного звания)
ალექსანდრე მაქსიმეს ძე სულხანიშვილი (სამღვდელოება)
Alexander son of Maxim Sulkhanishvili
Alexander son of MaximAAAASulkhanishviliSulkhanishviliAAAAAlexander son of Maxim 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Гавриил Георгиевич Тавдгиридзе
გაბრიელ გიორგის ძე თავდგირიძე
Гавриил ГеоргиевичAAAAТавдгиридзеТавдгиридзеAAAAГавриил Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Захарий Андреевич Тетрадзе
ზაქარია ანდრიას ძე თეთრაძე
Zakharia Andreevich Tetradze
Zakharia AndreevichAAAATetradzeTetradzeAAAAZakharia Andreevich 0between 1840 and 1850239511417900before 19502433465  -1  MYESYESR
Свимон Яковлевич Хелидзе (духовного звания)
სვიმონ იაკობის ძე ხელიძე (სამღვდელოება)
Svimon son of Iakob Khelidze
Svimon son of IakobAAAAKhelidzeKhelidzeAAAASvimon son of Iakob 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид сын Квели Церетели
დავით ქველის ძე წერეთელი
David son of Kveli Tsereteli
David son of KveliAAAATsereteliTsereteliAAAADavid son of Kveli 0 0 44 0  -1  MYESYES 
Ивлиан (Юлон) Спиридонович Церетели (дворянин)
იულონ (ივლიან) სპირიდონის ძე წერეთელი (აზნაური)
Iulon (Ivlian) son of Spiridon Tsereteli (noble)
Iulon (Ivlian) son of SpiridonAAAATsereteliTsereteliAAAAIulon (Ivlian) son of Spiridon 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Симон Николаевич Церетели (Депутат Госдумы 1-го созыва. Бывший священник)
სიმონ (სვიმონ) ნიკოლოზის ძე წერეთელი (რუსეთის დუმის დეპუტატი)
Simon (Svimon) son of Nicholas Tsereteli (noble)
Simon (Svimon) son of NicholasAAAATsereteliTsereteliAAAASimon (Svimon) son of Nicholas 01868240351515100before 19782443692  -1  MYESYESR
Кондратий Малакиевич Чачибая
კონდრატე მალაქიას ძე ჩაჩიბაია
Кондратий МалакиевичAAAAЧачибаяЧачибаяAAAAКондратий Малакиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий Васильевич Четыркин
George Vasilevich Chetirkin
George VasilevichAAAAChetirkinChetirkinAAAAGeorge Vasilevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Димитрий Иванович Чивадзе (дворянин)
დიმიტრი ივანეს ძე ჩივაძე (აზნაური)
Dimitri son of Ivan Chivadze (noble)
Dimitri son of IvanAAAAChivadzeChivadzeAAAADimitri son of Ivan 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Мосэ (Моисей) Иович Чикоидзе
მოსე იობის ძე ჩიკოიძე
Мосэ (Моисей) ИовичAAAAЧикоидзеЧикоидзеAAAAМосэ (Моисей) Иович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Евсевий Георгиевич Чичинадзе
ევსევ გიორგის ძე ჭიჭინაძე
Evsev son of George Chichinadze
Evsev son of GeorgeAAAAChichinadzeChichinadzeAAAAEvsev son of George 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иоанн Христофорович Шавладзе (духовного звания)
იოანე ქრისტეფორეს ძე შავლაძე (სამღვდელოება)
Иоанн ХристофоровичAAAAШавладзеШавладзеAAAAИоанн Христофорович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Фома Элиава (Иеромонах)
თომა ელიავა (მღვდელმონაზონი)
Foma Eliava (Hieromonk)
FomaAAAAEliavaEliavaAAAAFoma 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Гедеван сын Зенона Элиозишвили (Священник)
Гедеван Зенонович
გედევან ზენონის ძე ელიოზიშვილი
Gedevan son of Zenon Eliozishvili
Gedevan son of ZenonAAAAEliozishviliEliozishviliAAAAGedevan son of Zenon 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Свимон Бежанович Эристави (Арагвский) (Протоиерей)
სიმონ (სვიმონ) ბეჟანის ძე ერისთავი (არაგვის) (დეკანოზი)
Svimon son of Bezhan Eristavi of Aragvi
Svimon son of BezhanAAAAEristavi of AragviEristavi of AragviAAAASvimon son of Bezhan 0 0 00 0  -1  MYESYES 
სეით გაბრიელის ძე თავდგირიძე (სოფელი იკორთის მღვდელი)
Сеит Гаврилович Тавдгиридзе (Священник в селе Икорта)
Seit Gavrilovich Tavdgiridze (Priest)
Seit GavrilovichAAAATavdgiridzeTavdgiridzeAAAASeit Gavrilovich 0estimated 18222386714 11before 19322426890  -1  MYESYESR