საქართველოს მეფეები | Цари Грузии | Kings of Georgia

ზოგადი შენიშვნები საქართველოს მეფეები | Цари Грузии | Kings of Georgia
უახლესი ცვლილებები 26 ივნისი 2018 - 13:24:16

შემსრულებელი: Genealogy
Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

 
სახელი (სახელები) გვარი GIVN SURN Sosa SOSA დაიბადა SORT_BIRT ადგილი NCHI გარდაიცვალა SORT_DEAT ასაკი AGE ადგილი უახლესი ცვლილებები CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Арчил Вахтангович Багратион-Мухранский (Царь Имерети и Кахети Арчил II)
არჩილ ვახტანგის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (მეფე არჩილ II)
Archil son of Vakhtang Bagration of Mukhrani king of Imereti and Kakheti Archil II
არჩილ ვახტანგის ძეAAAAბაგრატიონ-მუხრანელიბაგრატიონ-მუხრანელიAAAAარჩილ ვახტანგის ძე 0164723227973714416 აპრილი 171323468263056624211  MYESYES 
Вахтанг Багратион-Мухранский (Царь Вахтанг V Шахнаваз)
ვახტანგ თეიმურაზის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (მეფე ვახტანგ V შაჰნავაზი)
ვახტანგ თეიმურაზის ძეAAAAბაგრატიონ-მუხრანელიბაგრატიონ-მუხრანელიAAAAვახტანგ თეიმურაზის ძე 0161823122054001111167523330243435720819  MYESYES 
Вахтанг Леванович "Хусейн-Кули-хан" Багратион-Мухранский (Царь Вахтанг VI)
ვახტანგ ლევანის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (მეფე ვახტანგ VI)
Vakhtang son of Levan Bagration of Mukhrani king of Kartli Vakhtang VI
ვახტანგ ლევანის ძეAAAAბაგრატიონ-მუხრანელიბაგრატიონ-მუხრანელიAAAAვახტანგ ლევანის ძე 015 სექტემბერი 167523330993438826 ივლისი 173723556932816122594  MYESYES 
Георгий Вахтангович Багратион-Мухранский (Георгий XI, Царь Картли)
გიორგი ვახტანგის ძე ბაგრატიონი (ქართლის მეფე გიორგი XI)
George son of Vakhtang Bagration of Mukhrani king of Kartli Giorgi XI
გიორგი ვახტანგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ვახტანგის ძე 01651232425836733170923454423095821184  MYESYES 
Иэсе Леванович Багратион-Мухранский (Царь Картли)
Иесе Леванович. Иессе Леванович
Али-Кули-Хан
ლევან იესეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (ქართლის მეფე)
ლევან იესეს ძეAAAAბაგრატიონ-მუხრანელიბაგრატიონ-მუხრანელიAAAAლევან იესეს ძე 0168023348503381010172723520162914717166  MYESYES 
Кайхосро Леванович Багратион-Мухранский (Царь Картли)
ქაიხოსრო ლევანის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი
ქაიხოსრო ლევანის ძეAAAAბაგრატიონ-მუხრანელიბაგრატიონ-მუხრანელიAAAAქაიხოსრო ლევანის ძე 015 აპრილი 167423325813444427 სექტემბერი 171123462593073713678  MYESYES 
Адарнасе Багратиони (Адарнасе II Куропалат)
ადარნასე ბაგრატიონი (ადარნასე II კურაპალატი)
Adarnase Bagrationi king of Georgia Adarnase II
ადარნასეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAადარნასე 0 0 44 0  -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр II, Царь Кахетии)
ალექსანდრე ლევანის ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე ალექსანდრე II)
ალექსანდრე ლევანის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე ლევანის ძე 0სავარაუდოდ 15402283715 8816052307457413 -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр I)
ალექსანდრე ბაგრატის ძე ბაგრატიონი
Aleksandr Bagrationi king of Georgia Aleksandr I
ალექსანდრე ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე ბაგრატის ძე 0 0 22 0  -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Царь Александр I Великий)
ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე ალექსანდრე I)
ალექსანდრე კონსტანტინეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 01389222856562966перед 1499 2268741  -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр II, Царь Имерети)
ალექსანდრე ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე ალექსანდრე II)
Aleksandr son of Bagrat Bagrationi king of Imereti Aleksandr II
ალექსანდრე ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 14592254131 771 აპრილი 15102272666508 -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр I, Царь Кахетии)
ალექსანდრე გიორგის ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე ალექსანდრე I)
Aleksandr Bagrationi king of Kakheti Aleksandr I
ალექსანდრე გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე გიორგის ძე 01445224901857322151122731235076624105  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр III, Царь Имерети)
ალექსანდრე გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე ალექსანდრე III)
Aleksandr Bagrationi king of Imereti Aleksandr III
ალექსანდრე გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე გიორგის ძე 0სავარაუდოდ 15912302343 3316902338503328 -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр IV, Царь Имеретии)
ალექსანდრე ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (იმერეთს მეფე ალექსანდრე IV)
ალექსანდრე ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 16662329737 3316952340329323 -1  MYESYES 
Александр Багратиони (Александр V, Царь Имеретии)
ალექსანდრე გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე ალექსანდრე V)
Aleksandr Bagrationi king of Imereti Aleksandr V
ალექსანდრე გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAალექსანდრე გიორგის ძე 01704234361531488175223611472664817532  MYESYES 
Баграт Багратиони (Баграт I Куропалат)
ბაგრატ ბაგრატიონი (ბაგრატ I კურაპალატი)
ბაგრატAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ 0სავარაუდოდ 8212021107 3387620411951 142 -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (царь Баграт I (II))
ბაგრატი ბაგრატიონი
ბაგრატიAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატი 0სავარაუდოდ 8902046309 1194520663971 073 -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Баграт II)
ბაგრატ სუმბატის ძე ბაგრატიონი (მეფე ბაგრატ II)
ბაგრატ სუმბატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ სუმბატის ძე 0 0 22 0  -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Баграт III)
ბაგრატ ბაგრატიონი (მეფე ბაგრატ III)
ბაგრატAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ 096020718751 05833101420915981 0045419723  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Баграт IV Куропалат)
ბაგრატ გიორგის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე ბაგრატ IV)
ბაგრატ გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ გიორგის ძე 0101820930591 00022107221127829465419723  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Баграт V Великий)
ბაგრატ გიორგის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე ბაგრატ V)
ბაგრატ გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ გიორგის ძე 0სავარაუდოდ 13382209937 4413932230026625 -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Баграт VI)
ბაგრატ ბაგრატიონი (მეფე ბაგრატ VI)
ბაგრატAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ 01435224536558333147822610715404315706  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Картли Баграт VII)
ბაგრატ დავითის ძე ბაგრატიონი (მეფე ბაგრატ VII)
ბაგრატ დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ დავითის ძე 0სავარაუდოდ 15642292481 2216192312570399 -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (Царь Имеретии Баграт IV Слепой)
ბაგრატ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე ბაგრატ IV)
Bagrat Bagrationi king of Imereti Bagrat IV
ბაგრატ ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ ალექსანდრეს ძე 0სავარაუდოდ 16322317318 5516812335216337 -1  MYESYES 
Баграт Багратиони (Баграт III, Царь Имерети)
ბაგრატ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე ბაგრატ III)
Bagrat Bagrationi (king of Imereti Bagrat III)
ბაგრატ ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ ალექსანდრეს ძე 01495226728052366156522928474537025567  MYESYES 
Баграт Багратиони (Баграт, Царь Имерети)
ბაგრატ თეიმურაზის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე)
ბაგრატ თეიმურაზის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაგრატ თეიმურაზის ძე 0 0 00 0  -1  MYESYES 
Бакар Вахтангович Багратиони (Шах-Наваз IV, Ибрагим-Паша)
ბაქარ ვახტანგის ძე ბაგრატიონი (მეფე შაჰ-ნავაზ IV)
იბრაგიმ-ფაშა
Bakar son of Vakhtang Bagrationi king of Kartli Shakh Navaz IV
ბაქარ ვახტანგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAბაქარ ვახტანგის ძე 017002342155318551 თებერვალი 175023602662685018293  MYESYES 
Вахтанг Багратиони Царь Вахтанг II
ვახტანგ დავითის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე ვახტანგ II)
ვახტანგ დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAვახტანგ დავითის ძე 0სავარაუდოდ 12652183275 0012922193136726 -1  MYESYES 
Вахтанг Багратиони (Царь Вахтанг III)
ვახტანგ ბაგრატიონი (მეფე ვახტანგ III)
ვახტანგAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAვახტანგ 0სავარაუდოდ 12902192406 2213042197518714 -1  MYESYES 
Вахтанг Багратиони (Царь Вахтанг IV)
ვახტანგ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე ვახტანგ IV)
ვახტანგ ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAვახტანგ ალექსანდრეს ძე 01413223733060500144622493835723312053  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий I)
გიორგი ბაგრატიონი (მეფე გიორგი I)
გიორგიAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი 0სავარაუდოდ 9892082468 5516 აგვისტო 10272096391991 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий II)
გიორგი ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე გიორგი II)
გიორგი ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 10452102921 1111122127391906 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий III)
გიორგი დიმიტრის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე გიორგი III)
Giorgi (George) Bagrationi (king of Georgia Giorgi III)
გიორგი დიმიტრის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი დიმიტრის ძე 0სავარაუდოდ 11302133966 3311842153689834 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий I)
გიორგი ბაგრატიონი (მეფე გიორგი I)
გიორგიAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი 0სავარაუდოდ 13372209572 0013922229660626 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий V Блистательный)
გიორგი დემეტრეს ძე ბაგრატიონი (მეფე გიორგი V ბრწყინვალე)
George son of Demetre Bagrationi (king of Georgia Georte V Brtskinvale)
გიორგი დემეტრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი დემეტრეს ძე 01286219094573211134622128596726021914  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий VI Малый)
გიორგი დავითის ძე ბაგრატიონი (მეფე გიორგი VI)
გიორგი დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი დავითის ძე 0სავარაუდოდ 13062198249 0013182202632700 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий VIII )
გიორგი ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე გიორგი VIII)
გიორგი ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ალექსანდრეს ძე 01417223879160166147622603405425921549  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий IX)
გიორგი კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონი (მეფე გიორგი IX)
გიორგი კონსტანტინეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი კონსტანტინეს ძე 0სავარაუდოდ 14872264358 0015402283715478 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Георгий X)
გიორგი სიმონის ძე ბაგრატიონი (ქართლის მეფე გიორგი X)
გიორგი სიმონის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი სიმონის ძე 01560229102045855160523074574134516437  MYESYES 
Георгий Багратиони (Царь Кахетии Георгий II Злой)
გიორგი ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე გიორგი II)
გიორგი ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ალექსანდრეს ძე 0სავარაუდოდ 14742259610 33перед 1584 2299786  -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Георгий II, Царь Имерети)
გიორგი ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე გიორგი II)
George Bagrationi (king of Imereti George II)
გიორგი ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 15332281159 5515852300152433 -1  MYESYES 
Георгий Багратиони (Георгий III, Царь Имеретии)
გიორგი კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე გიორგი III)
George Bagrationi (George III king of Imereti)
გიორგი კონსტანტინეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი კონსტანტინეს ძე 0სავარაუდოდ 15842299786 5516392319875379 -1  MYESYES 
Георгий Александрович Багратиони (Георгий VI (VII), Царь Имерети)
გიორგი ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე გიორგი VI (VII)
George son of Alexander Bagrationi king of Imereti George VI (VII)
გიორგი ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ალექსანდრეს ძე 0სავარაუდოდ 16802334850 8817202349459298 -1  MYESYES 
Георгий Георгиевич Багратиони (Георгий VII, Царь Имерети)
გიორგი გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი) (იმერეთის მეფე გიორგი VII)
გიორგი გიორგის ძეAAAAბაგრატიონი (იმერეთი)ბაგრატიონი (იმერეთი)AAAAგიორგი გიორგის ძე 01718234872930033177823706442406021915  MYESYES 
Георгий Ираклиевич Багратиони (Георгий XII, Царь Картли-Кахетинского царства)
გიორგი ერეკლეს (ირაკლის) ძე ბაგრატიონი (მეფე გიორგი XII)
Giorgi son of Irakli Bagrationi (king Giorgi XII)
გიორგი ერეკლეს (ირაკლის) ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ერეკლეს (ირაკლის) ძე 010 ოქტომბერი 17462359056272181828 დეკემბერი 180023788582175419802  MYESYES 
Георгий сын Баграта Багратиони (Царь Георгий VII)
Георгий Багратович
გიორგი ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე გიორგი VII)
გიორგი ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგიორგი ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 13522215050 1114072235138611 -1  MYESYES 
Гурген Багратиони (Гурген I Куропалат)
გურგენ ბაგრატიონი (გურგენ I კურაპალატი)
Gurgen Bagrationi king of Georgia Gurgen I
გურგენAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგურგენ 0 0 00 0  -1  MYESYES 
Гурген Багратиони (Гурген II Царь Царей)
Гурген II
გურგენ ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე გურგენ II)
გურგენ ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAგურგენ ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 9212057631 11100820894061 010 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Давид II, Царь Имерети)
დავით გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე დავით II)
დავით გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით გიორგის ძე 01755236224326322179523768532234014610  MYESYES 
Давид Багратиони (Давид I Куропалат)
დავით ბაგრატიონი (მეფე დავით I კურაპალატი)
David Bagrationi king of Georgia David I
დავითAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით 0სავარაუდოდ 8262022933 1188120430221 137 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (царь Давид II)
დავით ადარნასეს ძე ბაგრატიონი (მეფე დავით II)
დავით ადარნასეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით ადარნასეს ძე 0სავარაუდოდ 8822043387 0093720634751 081 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид III Великий Куропалат)
დავით ბაგრატიონი (მეფე ბაგრატ III დიდი კურაპალატი)
David Bagrationi king of Georgia David III
დავითAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით 0სავარაუდოდ 9462066762 00100120868501 017 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид IV Строитель)
დავით გიორგის ძე ბაგრატიონი (მეფე დავით IV აღმაშენებელი)
David Bagrationi (king of Georgia David IV)
დავით გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით გიორგის ძე 0107321131489456624 იანვარი 112521319818935219015  MYESYES 
Давид Багратиони Царь Давид VI (Давид Нарин)
დავით ნარინი ბაგრატიონი (მეფე დავით VI ნარინი)
დავით ნარინიAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით ნარინი 01225216866579344129321935027256824837  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид VII Улу)
დავით ბაგრატიონი (მეფე დავით VII ულუ)
დავითAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით 0სავარაუდოდ 12072162090 4412702185101748 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид VIII)
დავით დემეტრეს (დიმიტრის) ძე ბაგრატიონი (მეფე დავით VIII)
დავით დემეტრეს (დიმიტრის) ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით დემეტრეს (დიმიტრის) ძე 01278218802374033131122000757073312052  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид IX)
დავით გიორგის ძე ბაგრატიონი (მეფე დავით IX)
დავით გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით გიორგის ძე 0სავარაუდოდ 13262205554 3313602217972658 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Царь Давид X)
დავით კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონი (მეფე დავით X)
დავით კონსტანტინეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით კონსტანტინეს ძე 0სავარაუდოდ 14742259610 8815262278602492 -1  MYESYES 
Давид Багратиони (Давид I, Царь Кахети)
დავით ბაგრატიონი (კახეთის მეფე დავით I)
დავითAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით 0სავარაუდოდ 15742296134 3321 ოქტომბერი 16022306472416 -1  MYESYES 
Давид Ираклиевич Багратиони (Давид II, Царь Кахетии)
Имам Кули Хан
დავით ირაკლის (ერეკლეს) ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე დავით II)
დავით ირაკლის (ერეკლეს) ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდავით ირაკლის (ერეკლეს) ძე 01678233412034077172223501902964416070  MYESYES 
Деметре Багратиони (Царь Деметре I)
დემეტრე დავითის ძე ბაგრატიონი (საქართველოს მეფე დემეტრე I)
Demetre Bagrationi (king of Georgia Demetre I)
დემეტრე დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდემეტრე დავითის ძე 01093212045392555115621434628626323009  MYESYES 
Деметре Багратиони (Царь Деметре II Самопожертвователь)
დემეტრე დავითის ძე ბაგრატიონი (მეფე დემეტრე თავდადებული)
დემეტრე დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAდემეტრე დავითის ძე 01259218108375999128921920417293010958  MYESYES 
Ираклий Багратиони (Царь Картли и Кахети Иракли I)
Назарали хан
ირაკლი (ერეკლე) დავითის ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე ერეკლე I)
Erekle Bagrationi king of Kakheti and Kartli Erekle I
ირაკლი (ერეკლე) დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAირაკლი (ერეკლე) დავითის ძე 0სავარაუდოდ 16472322797 191917092345442309 -1  MYESYES 
Ираклий Теймуразович Багратиони (Иракли II или Эрекле II. Царь Картли-Кахетинского царства)
Эрекле Теймуразович Багратиони
ერეკლე (ირაკლი) თეიმურაზის ძე ბაგრატიონი (მეფე ერეკლე II)
Erekle son of Teimuraz Bagrationi (King of Georgia Erekle II)
ერეკლე (ირაკლი) თეიმურაზის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAერეკლე (ირაკლი) თეიმურაზის ძე 07 ნოემბერი 17202349588298Telavi, Kakheti, Georgia272711 იანვარი 179823777772207728189Telavi, Kakheti, Georgia  MYESYES 
Константин Багратиони (Константин II, Царь Кахетии)
Махмад Кули Хан
კონსტანტინე ირაკლის ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე კონსტანტინე II)
კონსტანტინე ირაკლის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე ირაკლის ძე 0სავარაუდოდ 16872337407 0028 დეკემბერი 17322354022285 -1  MYESYES 
Константин Багратиони (Царь Константин I)
კონსტანტინე დავითის ძე ბაგრატიონი (დასავლეთ საქართველოს მეფე)
კონსტანტინე დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე დავითის ძე 0სავარაუდოდ 12652183275 00перед 1375 2223451  -1  MYESYES 
Константин Багратиони
კონსტანტინე ბაგრატის ძე ბაგრატიონი
კონსტანტინე ბაგრატის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე ბაგრატის ძე 0სავარაუდოდ 13462212859 1114012232947617 -1  MYESYES 
Константин Багратиони (Царь Константин I)
კონსტანტინე ბაგრატიონი (მეფე კონსტანტინე I)
კონსტანტინეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე 0სავარაუდოდ 13492213955 3314122236964606 -1  MYESYES 
Константин Багратиони (Царь Константин II)
კონსტანტინე დემეტრეს (დიმიტრის) ძე ბაგრატიონი (ქართლის მეფე კონსტანტინე II)
Konstantin son of Dimitri Bagrationi (king Konstantin II)
კონსტანტინე დემეტრეს (დიმიტრის) ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე დემეტრეს (დიმიტრის) ძე 0144722497485711111150522709325135821184  MYESYES 
Константин Багратиони (Константин I, Царь Кахети)
კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
კონსტანტინე ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAკონსტანტინე ალექსანდრეს ძე 01566229321245200160523074574133914245  MYESYES 
Лаша-Георгий Багратиони (Царь Георгий IV)
ლაშა-გიორგი ბაგრატიონი (მეფე გიორგი IV. ლაშა-გიორგი)
ლაშა-გიორგიAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAლაშა-გიორგი 01191215624682711122321679347953211688  MYESYES 
Леван Багратиони (Царь Кахетии Леван I)
ლევან გიორგის ძე ბაგრატიონი (კახეთის მეფე ლევან I)
Levan Bagrationi king of Kakheti Levan I
ლევან გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAლევან გიორგის ძე 0150422705665141616157422961344447025568  MYESYES 
Леван Георгиевич Багратиони (Леван I, Царь Имеретии)
ლევან გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე)
ლევან გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAლევან გიორგის ძე 0157322957694450015902301978428176209  MYESYES 
Луарсаб Багратиони (Царь Картли Луарсаб II)
ლუარსაბ გიორგის ძე ბაგრატიონი (ქართლის მეფე ლუარსაბ II)
ლუარსაბ გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAლუარსაბ გიორგის ძე 01592230270842600162223136663963010958  MYESYES 
Луарсаб сын Давида Багратиони (Царь Луарсаб I Великий)
ლუარსაბ დავითის ძე ბაგრატიონი (მეფე ლუარსაბ I დიდი)
ლუარსაბ დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAლუარსაბ დავითის ძე 01502226983651688155622895594625419723  MYESYES 
Мамука Георгиевич Багратиони (Мамука, царь Имеретии)
მამუკა გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთს მეფე)
მამუკა გიორგის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAმამუკა გიორგის ძე 0სავარაუდოდ 17172348364 00перед 1827 2388540  -1  MYESYES 
Микаэль (Михаил) Багратиони
მიქელ (მიხეილ) ბაგრატიონი
მიქელ (მიხეილ)AAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAმიქელ (მიხეილ) 0სავარაუდოდ 12652183275 11перед 1375 2223451  -1  MYESYES 
Ростом Багратиони (Царь Картли и Кахетии)
Ростом-хан
როსტომ დავითის ძე ბაგრატიონი (როსტომ ხანი)
როსტომ დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAროსტომ დავითის ძე 01565229284745300165823268153609333968  MYESYES 
Симон Багратиони (Царь Картли Симон I)
სიმონ ლუარსაბის ძე ბაგრატიონი (ქართლის მეფე სიმონ I)
Simon son of Luarsab Bagrationi (king of Kartli Svimon I)
სიმონ ლუარსაბის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAსიმონ ლუარსაბის ძე 01537228262048155160123059964176423376  MYESYES 
Симон Багратиони (Симон, Царь Имерети)
სიმონ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე)
სიმონ ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAსიმონ ალექსანდრეს ძე 0სავარაუდოდ 16682330467 0017012342520317 -1  MYESYES 
Соломон Багратиони (Соломон I Великий, царь Имерети)
სოლომონ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (მეფე სოლომონ I)
Solomon son of Aleksandr Bagration (king of Imereti Solomon I)
სოლომონ ალექსანდრეს ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAსოლომონ ალექსანდრეს ძე 01735235493828333178423728352344917897  MYESYES 
Соломон Арчилович Багратиони (Соломон II, царь Имерети)
სოლომონ არჩილის ძე ბაგრატიონი (იმერეთის მეფე სოლომონ II)
სოლომონ არჩილის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAსოლომონ არჩილის ძე 017722368452246007 თებერვალი 181523840122034315742  MYESYES 
Тамара Багратиони (Царица Тамар I Великая)
თამარ გიორგის ას. ბაგრატიონი (თამარ მეფე)
Tamara Bagrationi (Queen Tamara of Georgia)
თამარ გიორგის ას.AAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAთამარ გიორგის ას. 01166214711585222перед 1276 2187292  -1  FYESYES 
Теймураз Багратиони (Теймураз I, Царь Кахети и Картли)
თეიმურაზ დავითის ძე ბაგრატიონი (მეფე თეიმურაზ I)
Teimuraz son of David Bagrationi (king of Kakheti and Kartli Teimuraz I)
თეიმურაზ დავითის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAთეიმურაზ დავითის ძე 01589230161342955166323286413557427028  MYESYES 
Теймураз Ираклиевич Багратиони (Теймураз II, Царь Картли и Кахети)
თეიმურაზ ირაკლის ძე ბაგრატიონი
Teimuraz son of Irakli Bagrationi king of Kartli and Kakheti Teimuraz II
თეიმურაზ ირაკლის ძეAAAAბაგრატიონიბაგრატიონიAAAAთეიმურაზ ირაკლის ძე 0169523403293231111176223648002566724471  MYESYES 

Если хотите узнать больше о людях, которые представлены на сайте пишите, e-mail: genbiohis@gmail.com