მარიამ თეიმურაზის ას. ახვლედიანი | Мариам Теймуразовна Ахвледиани-Бараташвили

მარიამ თეიმურაზის ას. ახვლედიანი | Мариам Теймуразовна Ахвледиани-Бараташвили
Имя файла

Формат: jpeg
Тип: Фотография
Заголовок: მარიამ თეიმურაზის ას. ახვლედიანი | Мариам Теймуразовна Ахвледиани-Бараташвили
Главнаяда

Ограниченный доступ
Показывать посетителям

Размеры картинки
656 × 960 пикселей

Размер файла
86 Кбайт

Последнее изменение 20 апреля 2017 - 17:45:09

Исполнитель: Genealogy
 
Имя (имена) Фамилия GIVN SURN Кекуле-номер SOSA Рождение SORT_BIRT Место NCHI Смерть SORT_DEAT Возраст AGE Место Последнее изменение CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Мариам Теймуразовна Ахвледиани
Мариам Теймуразовна Бараташвили
მარიამ თეიმურაზის ას. ახვლედიანი
მარიამ თეიმურაზის ას. ბარათაშვილი
Mariam Teimurazovna Akhvlediani
Mariam Teimurazovna Baratashvili
Мариам ТеймуразовнаAAAAАхвледианиАхвледианиAAAAМариам Теймуразовна 0предполагаемо 18562399132 11перед 19662439309  -1  FY100YESR