მარჯვნიდან: ნატო ვაჩნაძე და გიორგი (გორა) ლორთქიფანიძე | Георгий (Гора) Лордкипанидзе и Нато Вачнадзе (Справа)

მარჯვნიდან: ნატო ვაჩნაძე და გიორგი (გორა) ლორთქიფანიძე | Георгий (Гора) Лордкипанидзе и Нато Вачнадзе (Справа)
Имя файла

Формат: jpeg
Тип: Фотография
Заголовок: მარჯვნიდან: ნატო ვაჩნაძე და გიორგი (გორა) ლორთქიფანიძე | Георгий (Гора) Лордкипанидзе и Нато Вачнадзе (Справа)
Ограниченный доступ
Показывать посетителям

Размеры картинки
658 × 647 пикселей

Размер файла
54 Кбайт

Последнее изменение 27 апреля 2017 - 11:05:19

Исполнитель: Genealogy
 
Имя (имена) Фамилия GIVN SURN Кекуле-номер SOSA Рождение SORT_BIRT Место NCHI Смерть SORT_DEAT Возраст AGE Место Последнее изменение CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Наталья Георгиевна Андроникашвили (Народная артистка Грузинской ССР)
Ната Вачнадзе
Наталья Георгиевна Вачнадзе (Народная артистка Грузинской ССР)
Наталья Георгиевна Шенгелая (Народная артистка Грузинской ССР)
Нато Вачнадзе
ნატო გიორგის ას. ანდრონიკაშვილი (მსახიობი ნატო ვაჩნაძე)
ნატო ვაჩნაძე
ნატა ვაჩნაძე
Natalia (Nato) daughter of George Andronikashvili (Actress Nato Vachnadze)
Natalia (Nato) daughter of George Vachnadze (Actress Nato Vachnadze)
Наталья ГеоргиевнаAAAAАндроникашвилиАндроникашвилиAAAAНаталья Георгиевна 0190424166631150019542434926655018263  FYESY100 
Георгий (Гора) Ясонович Лордкипанидзе
გიორგი იასონის ძე ლორთქიფანიძე
Георгий (Гора) ЯсоновичAAAAЛордкипанидзеЛордкипанидзеAAAAГеоргий (Гора) Ясонович 0предполагаемо 19142420316 00да2460493  -1  MY100YES