კონსტანტინე ბერის ძე ნაფეტვარიძე გლეხი

The details of this individual are private.