კაცია ხოსიას ძე წულუკიძე + Неизвестна

ხოსია წულუკიძე
Неизвестна …
Неизвестна
გარდაიცვალა კი

კაცია ხოსიას ძე წულუკიძე
Неизвестна …
Неизвестна
გარდაიცვალა კი

მონაცემები ოჯახის შესახებ
ჯვარისწერა

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 28 აპრილი 2019 - 08:15:40

შემსრულებელი: Genealogy