სოლომონ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი (მეფე სოლომონ I) + გულქან წულუკიძე

ალექსანდრე გიორგის ძ ბაგრატიონი
17041752
თამარ ლევანის ას. აბაშიძე

კაცია ხოსიას ძე წულუკიძე
Неизвестна …
Неизвестна
გარდაიცვალა კი

შვილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

Restriction
ვაჩვენოთ ვიზიტორებს

უახლესი ცვლილებები 19 მარტი 2015 - 10:48:11

შემსრულებელი: matvey7788