ვახტანგ (ჰუსეინ ყული ხანი) ლევანის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი (მეფე ვახტანგ VI) + Русудан дочь кабардинского князя Джилягстана Татарханова (Русудан дочь Келчика Бакашвили князя черкесов)

6 შვილი
როსტომ ვ ძ ბაგრატიონ-მუხრანელი
1689
თამარ ვ ა ბაგრატიონ-მუხრანელი
16971746
ანა (ანუკა) ვ ა ბაგრატიონი
16981746
თუთა ( ვ ა ბაგრატიონი მუხრანელი
16991746
ბაქარ ვახტანგის ძე ბაგრატიონი
17001750
გიორგი ვ ძ ბაგრატიონ-მუხრანელი
17121786
მონაცემები ოჯახის შესახებ
ქორწინებაკი

უახლესი ცვლილებები 11 თებერვალი 2013 - 12:17:12

შემსრულებელი: Georgian Nobility